19 Mar 2008

MENJADI MANUSIA BARU

Pembacaan : Efesus 4 : 17 – 32

Ciri-cirinya:
1. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah ( ayat 17)
2. Berbuat tak tau malu, dengan mengedepankan hawa nafsu duniawi ( ayat 19)
3. harus menanggalkan sifat dan pola hidup yang lama (ayat 22)
4. dibaharui dalam roh dan pikiran ( ayat 23 )
5. buanglah dusta, berkata yang benar (ayat 25) perkataan kotor (29)
6. jangan berbuat dosa pada saat marah (ayat 26)
7. Jangan mencuri ( ayat 28)
8. Gunakan perkataan yang keluar dari mulut untuk membangun dan beroleh kasih karunia (ayat 29)
9. Jangan mendukakan Roh Kudus ( ayat 30)
10. Hilangkanlah segala perasaan sakit hati, dendam dan marah. Jangan lagi berteriak-teriak dan memaki-maki. Jangan lagi ada perasaan benci atau perasaan lain semacam itu (ayat 31).
11. Sebaliknya, hendaklah kalian baik hati dan berbelaskasihan seorang terhadap yang lain, dan saling mengampuni sama seperti Allah pun mengampuni kalian melalui Kristus. ( ayat 32)


TIPE ORANG YANG TIDAK MENGENAL ALLAH: ( hanya menjadikan kristen sebagai agama ):
1. Segala orientasi yang dilakukan adalah hanya untuk memuaskan keinginan hawa nafsu (kedagingan )
· Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging; mereka yang hidup menurut Roh, memikirkan hal-hal yang dari Roh. ( Roma 8 : 5)
· Definisi keinginan daging; percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. ( Galatia 5: 19-21) atau Keinginan tabiat manusia nyata dalam perbuatan-perbuatan yang cabul, kotor, dan tidak patut; dalam penyembahan berhala dan ilmu guna-guna; dalam bermusuh-musuhan, berkelahi, cemburu, lekas marah, dan mementingkan diri sendiri; perpecahan dan berpihak-pihak, serta iri hati, bermabuk-mabukan, berpesta-pesta dan lain sebagainya.(bahasa sehari-hari )
· Orang yang hidup dalam keinginan daging adalah BUKAN ANAK ALLAH ( Roma 9:8)

MENANGGALKAN POLA HIDUP YANG LAMA
Filipi 3: 13-14 : aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.CIRI-CIRI ORANG YANG SUDAH BERTOBAT SECARA PENUH
1. MENJADI PRIBADI YANG BARU
· TIDAK SAMA SEPERTI ORANG LAIN.
i. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. ( Roma 12 : 2 )
ii. Dalam bahasa sehari-hari: Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru, supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah--yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hati-Nya dan yang sempurna.
iii. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.(II Korintus 5:17)
Pada bagian ini, anak-anak Tuhan dituntut untuk TIDAK MELAKUKAN HAL-HAL YANG MENJADI KEBIASAAN DUNIA.

2. MEMPUNYAI ORIENTASI HIDUP PADA TUHAN YESUS
Hidup ini hanya untuk Kemuliaan nama Tuhan Yesus
Matius 6 : 33 Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaranNya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Roma 14:8 Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan.


PANGGILAN SORGAWI:
1. Mengejar Keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan ( I Timotius 6: 11)
2. Bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil ( I Timotius 6:12). <>
Tuhan Yesus Memberkati

Tidak ada komentar: